Meer bewustzijn nodig over klimaatrisico's voor vastgoed

Gepubliceerd 29 oktober 2021

Door klimaatverandering neemt extreem weer toe. Huizenbezitters en ondernemers lopen hierdoor grotere risico’s op klimaatschade. Sommige klimaatschade kun je zelfs helemaal niet verzekeren. Maar niet iedereen die een pand of een huis bezit, is zich hiervan bewust. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Schade door overstromingen

In de Europese Unie zorgden overstromingen in de eerste tien jaar van deze eeuw voor 4 miljard euro schade per jaar. Volgens het AFM stijgen de kosten waarschijnlijk naar 23 miljard euro per jaar in 2050. Maar verzekeraars dekken schade door overstromingen niet altijd. Dit kan grote gevolgen hebben. Dat bleek ook na de overstromingen in Limburg. Sommige ondernemers waren zonder het te weten niet verzekerd.

Verzakkingen

In het rapport staat dat ongeveer 800.000 woningen in Nederland het risico lopen te verzakken. De gemiddelde schade voor huiseigenaren wordt geschat op 64.000 euro per woning. De AFM vindt het belangrijk dat huiseigenaren zich bewust zijn van de risico’s. Wie een huis koopt of verbouwt, moet voortaan rekening houden met klimaatrisico’s.

Hagelschade aan zonnepanelen

Ook hagel kan voor grote schade zorgen: in 2016 zorgden hagelbuien in Nederland zelfs voor 600 miljoen euro schade, vooral in de tuinbouw. Maar hagel kan ook voor schade zorgen aan zonnepanelen en die schade wordt niet altijd gedekt. Nu steeds meer huiseigenaren zonnepanelen aanleggen, is het belangrijk dat zij zich van de risico’s bewust zijn.

Oplossingen

Volgens de AFM is het belangrijk dat verzekeraars heldere poliswaarden opstellen. En als ze hun polisvoorwaarden aanpassen, moeten ze hun klanten duidelijk uitleggen wat er verandert. Maar het is ook belangrijk dat huizenbezitters en ondernemers zich zelf verdiepen in de klimaatschade die hun verzekering wel of niet dekt. Daarnaast moet de overheid samen met de verzekeringssector zoeken naar oplossingen voor klimaatschade die moeilijk te verzekeren is.