Groene parkeervakken in Amsterdam-West werken goed

Gepubliceerd 7 september 2021

In april 2020 is er een proefstrook met twee groene parkeervakken aangelegd op de Overtoom in Amsterdam-West. Hiermee wilde het stadsdeel de buurt wat regenbestendiger, mooier en prettiger maken. Hoe staat het er nu voor met deze parkeervakken? Helpen ze ook echt tegen wateroverlast?

De groene parkeervakken werken

Uit de proef blijkt dat de parkeervakken hun werk goed doen. Ze hebben alle seizoenen prima doorstaan, zelfs bij extreme hitte, droogte en regen. Je kunt er goed op parkeren en ze zijn goed te onderhouden. De parkeervakken maken de omgeving groener en hebben er bij hevige regen voor gezorgd dat het water hier prima weg kon lopen.

Hoe werken de parkeervakken?

Gewone parkeervakken bestaan uit klinkers, beton of asfalt. Hierdoor kan het regenwater niet of nauwelijks in de grond doordringen. De groene parkeervakken bestaan uit verharding waartussen veel ruimte is. In die ruimte groeien grassen. Eronder liggen substraatlagen voor infiltratie en opslag. Hierdoor kan het regenwater in de grond wegzakken. Dit vermindert wateroverlast.

Andere voordelen

Het regenwater dat in de grond zakt, vult ook het grondwater aan. Daarmee wordt de omgeving niet alleen beter bestand tegen wateroverlast, maar ook tegen droogte. Door de grondwaterstand aan te vullen, ga je bovendien bodemdaling en paalrot tegen. Een ander voordeel is dat de parkeervakken minder heet worden in de zomer: het gras verdampt wat vocht waardoor het een beetje een verkoelende werking heeft én er is minder verharding die warmte vasthoudt. De groene grassen zijn daarnaast goed voor de biodiversiteit en maken de omgeving aantrekkelijker voor bewoners.

Bewoners hebben meebeslist

Dit project is uitgevoerd dankzij West Begroot, een platform waarop iedereen plannen kan insturen om de buurt te verbeteren. De bewoners van het stadsdeel West kunnen op de plannen stemmen. Ook kunnen ze meebeslissen over hoe de begroting van € 300.000 over de plannen verdeeld wordt. De stadsdeelcommissie maakte een selectie van dertig plannen die na toetsing haalbaar en betaalbaar waren gebleken. Er hadden 9.526 bewoners gestemd op het plan voor groene parkeervakken. De pilot is uitgevoerd door twee partijen: TONN en Rain(a)Way.

Advies na de pilot

Op 1 september 2021 heeft Bureau Binnentuinen een evaluatie gepubliceerd over het project. Daarin staat het advies om op zoveel mogelijk parkeerplaatsen deze groensystemen toe te passen. De groenvisie Amsterdam 2050 heeft als uitgangspunt ‘groen, tenzij’. Bureau Binnentuinen concludeert dat dit uitgangspunt ook geldt voor parkeervakken: ‘groene parkeervakken, tenzij’. Het bureau raadt aan om te beginnen met oplaadlocaties en andere parkeerplekken waarop auto’s kortere tijd geparkeerd staan.