Kansen voor samenwerking tussen financiële instellingen en overheden om klimaatadaptatie te stimuleren

Gepubliceerd 9 maart 2021

Er liggen veel kansen voor financiële instellingen om samen met overheden te werken aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Samen Klimaatbestendig, NextGreen en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben via een beeldverhaal in kaart gebracht hoe ze dat kunnen doen.

Financiële sector en klimaatverandering

Eigendommen van publieke en private partijen lopen risico door klimaatverandering. Dat leidt ook tot financiële risico’s voor de financiële instellingen bij wie die partijen klant zijn. Tegelijk spelen de diensten van financiële instellingen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. In die rol kunnen zij de risico’s door klimaatverandering verkleinen. Banken spelen bijvoorbeeld een rol in de financiering van vastgoed en verzekeraars in de verzekering ervan. Zij kunnen hun klanten stimuleren om klimaatadaptie mee te nemen in hun verzekering, lening of investering.

Samenwerking met overheid

Uit het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen?’ blijkt dat er veel kansen liggen voor financiële instellingen en de overheid om meer met elkaar samen te werken. Zij bedienen dezelfde doelgroepen en die kunnen ze via verschillende instrumenten stimuleren tot klimaatadaptatie. De instrumenten waarmee ze dat doen, lijken soms op elkaar, zoals de risicoanalyse en stresstest, en de financiële prikkels en prijsprikkels. In het beeldverhaal staan acht aanbevelingen aan financiële instellingen en overheden om bij het stimuleren van klimaatadaptatie samen verdere stappen te zetten.

Begrippenlijst en links

Het beeldverhaal biedt niet alleen een handig overzicht van de rol en instrumenten van financiële instellingen en overheden, en aanbevelingen om die rollen samen te versterken. Het document geeft ook verschillende links naar meer informatie over beleid en achtergronden en naar handreikingen en instrumenten. Tot slot staat er achter in het document een begrippenlijst die overheden en financiële instellingen kan helpen in hun gesprekken over klimaatbestendige oplossingen.

Meer weten?

Het beeldverhaal is ontwikkeld op basis van deskresearch en 20 gesprekken met financiële instellingen, overheden en andere betrokkenen. Via deze pagina van Samen Klimaatbestendig vind je meer informatie en kun je het beeldverhaal downloaden.