Hoe verbinden we zoetwateropgaven en ruimtelijke adaptatie?

Gepubliceerd 7 juli 2021

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Het is een vervolg op de zoektocht naar de raakvlakken en de kennisvragen voor zoetwater en ruimtelijke adaptatie, die vorig jaar begon tijdens de eerste gezamenlijke - virtuele - kennisdag. Zet 10 februari alvast in je agenda!

Toekomstbestendig Nederland

Het wordt steeds duidelijker dat een klimaatadaptief land- en watergebruik nodig is voor een toekomstbestendig Nederland. De droge zomers in 2018, 2019 en 2020 hebben geleid tot nieuwe inzichten in de lange-termijnopgaven op het gebied van zoetwater en ruimtelijke adaptatie. We moeten de steden en het platteland zo inrichten dat we rekening houden met een toenemende frequentie en intensiteit van droge of juist natte perioden, toenemende temperaturen, een stijgende zeespiegel, en een grotere variatie in rivierafvoeren.

Kennisvragen

Veel oplossingen voor het verkleinen van de kwetsbaarheid van onze leefomgeving liggen in het ruimtelijke domein. Hoe maken we het water- en bodemsysteem leidend bij toekomstige ruimtelijke keuzes? Hoe passen we de bestaande ruimtelijke inrichting aan op onze veranderende fysieke omgeving? Waar versterken opgaven voor zoetwater en ruimtelijke adaptatie elkaar? Waar ontstaan conflicten? Waar is overlap? Welke kennisvragen doemen op? Tijdens de kennisdag is er ook ruimte om elkaar te informeren over onderzoek en innovaties over zoetwater en klimaatadaptatie. Hopelijk kunnen we elkaar dit jaar fysiek ontmoeten.

Doe mee!

De organisatie van de kennisdag nodigt professionals in de werkvelden van zoetwater en ruimtelijke adaptatie uit om deel te nemen. Zet 10 februari vast in je agenda!  De samenstelling van het programma is in volle gang. Heb jij ook een idee voor een onderwerp of een sessie? Stuur een e-mail naar berend@helder-en-duidelijk.nl.