Aanpak van groenblauwe bedrijventerreinen

Gepubliceerd 7 juni 2022

De aanpak van klimaatbestendige en groene bedrijventerreinen staat op de agenda, mede dankzij een community van beleidsmakers, parkmanagers en ondernemersverenigingen. Deze community deelt ervaringen en kennis over groene en klimaatbestendige oplossingen. De nieuwste praktijkinzichten zijn nu weergegeven in een infographic.

De infographic geeft een beeld van de opgaven, betrokken partijen en bijbehorende belangen, locaties en instrumenten die een rol spelen bij het aanpassen van bedrijventerreinen. De infographic geeft inzicht en biedt houvast voor het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak. De infographic is opgesteld door de werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen, een samenwerking met de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en Samen Klimaatbestendig. Verdiepende informatie bij de infographic vind je in het kennisdossier Groenblauwe bedrijventerreinen,  boordevol links naar kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden. De werkgroep houdt dit dossier voortdurend actueel.

Focus van de werkgroep in 2022

Naast het aanbieden van kennis en handvatten voor een gebiedsgerichte aanpak, houdt de werkgroep zich bezig met versnelling en opschaling en kijkt daarbij naar de rol van beleid en regelgeving. Meerdere gemeenten onderzoeken momenteel hoe zij het uitvoeren van adaptatiemaatregelen kunnen versnellen met regelgeving. Daaruit blijkt dat het voor bestaande situaties nog moeilijk is om regels in te zetten, en het voor nu vooral aankomt op stimuleren en communiceren. Een belangrijk inhoudelijk vraagstuk waarop de werkgroep zich dit jaar stort is hitte: wat is het effect van hitte op het werkproces en op de productie in gebouwen? En hoe sterk is de energievraag voor koeling toegenomen?

Communicatiehandleiding Werkgroep Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen

Hoe stimuleer je ondernemers om het bedrijventerrein klimaatbestendiger te maken? Hoe ga je als gemeente het gesprek aan met ondernemers en welke stappen volgen daarna? Voor dit soort vragen maakte de Werkgroep Klimaatbestendige Bedrijventerreinen Oost-Brabant een handleiding.

Onderzoek naar klimaatadaptieve stimulans voor bedrijventerreinen

Hogeschool Van Hall Larenstein (Leeuwarden) en Hanzehogeschool (Groningen) zijn in 2021 het project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen gestart. In twee jaar tijd wordt onderzocht hoe gemeenten en waterschappen bedrijven kunnen stimuleren tot klimaatadaptieve maatregelen. Zes bedrijventerreinen in Nederland zijn aangehaakt voor praktijkervaringen. Het project wordt mede gefinancierd door Regieorgaan SIA (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Ook Samen Klimaatbestendig doet mee.

BREEAM en ECB scherpen eisen klimaatadaptatie aan

Klimaatadaptatie is steeds vaker een onderdeel van bedrijfsvoering en risicomanagement. BREEAM is een van de meest gebruikte certificeringen voor gebouwen. Tot nu toe had een lage BREEAM-score in de categorie ‘Water’ weinig effect op de totale beoordeling. Met de nieuwe versie van BREEAM weegt water zwaarder mee. Voor het beoordelen van klimaatrisico’s is ook de categorie ‘Bestendigheid’ toegevoegd. De Europese Centrale Bank (ECB) neemt vanaf nu ook klimaatrisico’s mee in risicobeoordelingen van investeringen. Hiervoor stelde de ECB een handleiding op, waarin beschreven staat welke rapportage een investeerder moet inleveren.

Hulp nodig bij het verduurzamen van een bedrijventerrein?

Wil je een bedrijventerrein verduurzamen? Het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB NL) helpt! De verduurzaming van bedrijventerreinen vraagt om een intensieve samenwerking tussen ondernemers, private en publieke partijen. Het PVB NL begeleidt en verbindt partijen, projecten en initiatieven voor het behalen van de verduurzamingsambities. Het programma is een initiatief van Stichting CLOK, Transitiemakers en TNO, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.

Op zoek naar voorbeelden van groenblauwe projecten?

Benieuwd naar de aanpak van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen door andere partijen? Bekijk dan de voorbeeldenkaart. Heb je zelf een goed voorbeeld? Vul dan het formulier in zodat het voorbeeld kan worden toegevoegd aan de kaart.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over aanpak, beleid en succesvoorbeelden van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Samen Klimaatbestendig. Heb je vragen? Dan kun je die stellen aan Freya Macke, communitymanager groenblauwe bedrijventerreinen. Haar mailadres is freya@samenklimaatbestendig.nl.