Amsterdam werkt aan een lokaal hitteplan

Gepubliceerd 4 oktober 2022

De gemeente Amsterdam werkt samen met de GGD aan een hitteplan voor de stad. Daarmee wil ze zich voorbereiden op toenemende hitte en wil ze de gezondheidsrisico’s beperken. Het doel van dit hitteplan is om kwetsbare groepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken en te beschermen. Daarvoor heeft de stad op 15 september een bijeenkomst georganiseerd: “Hittegolven: een koud kunstje?”

Er gebeurt al veel

Er gebeurt in Amsterdam al veel om de ergste gevolgen van hitte te bestrijden. Het Rode Kruis en de GGD geven bijvoorbeeld praktische tips en adviseren evenementenorganisaties. In de periode voor en tijdens hete dagen deelt de GGD online informatie over de risico’s en gevolgen van hitte. Ook verstuurt zij een mailing aan zorginstellingen. Alle zorginstellingen hebben daarnaast een verplicht eigen hitteplan en passen hun zorg aan. Tegelijk vinden deze verschillende acties vaak los van elkaar plaats, zonder dat ze op elkaar worden afgestemd. Een hitteplan moet daar verandering in brengen.

Voorkomen hittestress

Tijdens de bijeenkomst haalde de gemeente informatie op voor het nieuwe hitteplan. Een belangrijke vraag was welke acties er nog nodig zijn om hittestress te voorkomen? Daarnaast willen de gemeente en de GGD samen met de betrokken partijen kijken naar de manier waarop onderlinge afspraken beter kunnen worden vastgelegd.

Zeer extreme hittegolf

De gemeente denkt ook na over de kans op een extreme hittegolf die veel erger is dan wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Een voorbeeld hiervan is de hittegolf in de Amerikaanse stad Portland, toen de stad in de zomer van 2021 verrast werd door een temperatuur van 46 °C. Waar zitten de knelpunten voor Amsterdam en welke oplossingen zijn er om op korte en lange termijn hittestress te voorkomen?

Mooie eerste stap

De gemeente en de GGD zijn erg tevreden over de bijeenkomst. “Dit was een mooie eerste stap om informatie op te halen bij partijen die een belangrijke rol spelen bij het verminderen van risico’s voor en tijdens hitte”, zegt Elske van Vessem, coördinator Programma Klimaatadaptatie. “Door fysiek bij elkaar te komen en in gesprek te gaan, versterken we ons netwerk en verbeteren we de samenwerking, nu en in de toekomst.”