Behoefteonderzoek over waterkwaliteit in de Klimaateffectatlas

Gepubliceerd 10 mei 2022
Steeds meer overheden en andere partijen gebruiken de Klimaateffectatlas om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor hun eigen gebied. Een thema dat nog mist in de Klimaateffectatlas is waterkwaliteit. Aan welke informatie daarover hebben gebruikers vooral behoefte? Help je ons om daar inzicht in te krijgen?

Thema waterkwaliteit wordt belangrijker

Stedelijke waterkwaliteit wordt een steeds belangrijker thema, omdat de risico's op een slechte waterkwaliteit toenemen.Klimaatverandering vergroot deze risico's. Zo versterken hogere watertemperaturen en toenemende afspoeling door extreme neerslag de groei van blauwalg. Een verslechterde waterkwaliteit kan veel verschillende problemen veroorzaken.

Hoe doe je mee?

Aan welke informatie over stedelijke waterkwaliteit hebben gebruikers van de Klimaateffectatlas de meeste behoefte? We nodigen je uit om daarover met ons mee te denken. Beantwoord daarvoor 13 vragen via een online formulier. Doe dat uiterlijk dinsdag 17 mei.

Wat gebeurt er met de antwoorden?

Een onderzoeksconsortium van NKWK-KBS gebruikt de antwoorden om inzicht te krijgen in de behoeften van gebruikers. Mede op basis daarvan adviseert het consortium welke informatie over waterkwaliteit er aan de Klimaateffectatlas zou kunnen worden toegevoegd.