Droogteketen biedt inzicht in effecten en oorzaken van droogte

Gepubliceerd 5 april 2022

De zomers van 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog. Door klimaatverandering kunnen we in de toekomst vaker te maken krijgen met droogte in het voorjaar en in de zomer. Wil je weten welke problemen droogte kan veroorzaken in jouw gebied of sector? Dan kan een nieuwe tool helpen om daar inzicht in te krijgen: de Droogteketen.

Een nieuw en complex probleem

Droogte is een relatief nieuw probleem in Nederland. De laatste jaren hebben we er steeds vaker mee te maken. Omdat het probleem nieuw is, kunnen we ons er minder makkelijk aan aanpassen dan aan bijvoorbeeld wateroverlast, waar we al meer ervaring mee hebben. Niet alleen is droogte relatief nieuw, het is ook een complex probleem. Dat komt doordat droogte verschillende oorzaken en effecten kent die met elkaar samenhangen. Die oorzaken en effecten en de gevolgen ervan op sectoren vormen samen de droogteketen, waarnaar de tool is vernoemd. Goed inzicht in de droogteketen helpt ons om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van droogte.

Wat is de Droogteketen?

De Droogteketen is een visualisatie in de vorm van een cirkel. Deze cirkel laat zien wat de oorzaken en effecten kunnen zijn van droogte. Ook laat de droogteketen de relaties zien tussen de verschillende oorzaken en effecten. In de buitenste ring van de cirkel staan de gevolgen die droogte voor de verschillende sectoren kan hebben. De binnenste ring laat zien wat de meteorologische oorzaken van droogte zijn. De ring daaromheen toont de mogelijke effecten op de waterbeschikbaarheid. En de ring daaromheen toont de mogelijke effecten op het water- en bodemsysteem.

Wat kun je ermee?

Je kunt de Droogteketen voor verschillende doelen gebruiken. Bijvoorbeeld als startpunt van een stresstest. Dan helpt de Droogteketen je om inzicht te krijgen in de problemen van droogte voor je eigen gebied. Je kunt de Droogteketen ook gebruiken om erachter te komen met welke droogteproblemen jouw sector te maken kan krijgen. En wat de onderliggende oorzaken en effecten zijn. Tot slot kun je de Droogteketen ook gebruiken om te bepalen welke partijen wat kunnen doen om droogteproblemen te beperken.

Anita de Smit (gemeente Oss): ‘Met deze tool kun je op een heel praktische manier inzicht krijgen in de gevolgen en oorzaken van droogte. De tool draagt zo bij aan risicodialogen met stakeholders, bijvoorbeeld om een adaptatiestrategie en uitvoeringsplan op te stellen. Door te klikken op een bepaald effect, zie je de verschillende relaties met oorzaken en gevolgen. Heel waardevol!’

Hoe is de droogteketen ontwikkeld?

De Droogteketen is ontwikkeld door Deltares en Stichting CAS, in opdracht van IenW. Deltares is verantwoordelijk voor de inhoud van de Droogteketen en Stichting CAS voor de visualisatie. Bij de ontwikkeling heeft een aantal gemeenten vanuit een gebruikersgroep meegedacht over de tool. Verder voldoet de tool aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Petra Mackowiak (gemeente Tilburg): ‘De Droogteketen biedt een eerste stap in het vergroten van de bewustwording over droogte. Het kost wel wat moeite om de Droogteketen te doorgronden, maar de uitleg bij de tool helpt daarbij. Als je snapt hoe de tool werkt, kan hij je meer inzicht bieden in mogelijke oplossingen en partijen die daarbij een rol spelen.’

Meer weten?

Wil je de Droogteketen gebruiken of wil je er meer over weten? Ga dan naar de pagina met uitleg over deze tool. Daar staat ook hoe je hem stap voor stap kunt gebruiken.