Plan voor onderzoek naar gezondheidsrisico’s van klimaatverandering

Gepubliceerd 20 juli 2022

We weten dat klimaat en klimaatverandering invloed hebben op onze gezondheid. Mensen kunnen bijvoorbeeld overlijden als gevolg van hitte of ze kunnen huidkanker krijgen als gevolg van te veel UV-straling. Maar over de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering is ook nog veel onduidelijk. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het RIVM gevraagd om daar onderzoek naar te doen.

Plan van Aanpak

Het RIVM wil hiervoor een meerjarig onderzoeksprogramma opstellen. Daarvoor heeft het nu eerst een Plan van Aanpak geschreven. In het Plan van Aanpak staat een overzicht van de onderzoeksvragen over de gezondheidseffecten van klimaatverandering. Het gaat om vragen over allergie, mentale gezondheid, infectieziekten, UV-straling en huidkanker, temperatuur en luchtkwaliteit. Deze vragen vormen de basis voor het onderzoeksprogramma van de komende jaren. Het overzicht maakt duidelijk op welke gebieden kennis ontbreekt over klimaatverandering en de gezondheidseffecten. Een volgende stap is om vast te stellen welk onderzoek op basis van deze vragen wordt uitgevoerd en met welke partners.

Onderzoek naar samenhang van effecten

Om goed zicht te krijgen op de gezondheidseffecten van klimaatverandering, wil het RIVM de effecten in samenhang onderzoeken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of mensen tijdens een periode van hitte sterven aan hitte, aan te veel ozon, of aan de combinatie hiervan. Alleen door de effecten in samenhang te onderzoeken, kom je erachter welke maatregelen er op korte termijn nodig zijn. Bovendien voorkom je daarmee dat onderzoeken elkaar overlappen of tegenwerken.

Ook aandacht voor mentale gezondheid

Het onderzoek gaat vooral over de lichamelijke effecten van klimaatverandering, maar heeft voor het eerst ook aandacht voor mentale effecten. Denk aan stress direct na een overstroming maar ook op de langere termijn, bijvoorbeeld door angst voor herhaling of door financiële zorgen.

Meer over klimaatverandering en gezondheid

Op de sectorpagina Gezondheid kun je meer lezen over de gezondheidseffecten van klimaatverandering. Daar vind je ook veel handige links naar andere websites en naar rapporten. Hetzelfde geldt voor de webpagina Klimaat en Gezondheid van het RIVM.