Aankondiging NWA-call Droogte in de Bebouwde Omgeving

Gepubliceerd 29 juni 2023

Droogte heeft meerdere schadelijke gevolgen in de gebouwde omgeving. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kondigt een call for proposals aan vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), om meer inzicht te krijgen in de droogteproblematiek in de gebouwde omgeving en te komen tot handelingsopties.  Deze NWA-call Droogte in de Bebouwde Omgeving gaat naar verwachting begin juli 2023 open.

De call is sinds 5 juli open. Meer informatie vind je op de website van NWO.

Meer aandacht voor droogte nodig in beleid

Droogte zorgt onder andere voor schade aan groen, infrastructuur, gebouwen en voor problemen met de kwaliteit van oppervlaktewater. Daarmee vormt droogte een bedreiging voor een veilige en gezonde leefomgeving. Maar in beleid en planvorming krijgt droogte niet altijd genoeg aandacht, waardoor er te weinig kennis is om droogteproblemen goed aan te pakken.

Onderzoek moet leiden tot handvatten in de praktijk

Met het onderzoek vanuit deze call wil NWO decentrale overheden, adviseurs, bedrijven en bewoners handvatten bieden voor een goede aanpak van droogteproblemen in de gebouwde omgeving. De kennis die ontwikkeld wordt, moet meer inzicht bieden in de risico’s en mogelijke schade door droogte. Daarnaast is het doel om inzicht te krijgen in welke maatregelen problemen kunnen beperken of voorkomen, wat die maatregelen kosten en wat precies de opbrengsten en bijkomende voordelen zijn.

Op zoek naar breed consortium

Met deze call wil NWO een breed consortium vormen van onderzoekers uit verschillende disciplines en kennisketens. Samen zullen de onderzoekers één onderzoeksproject ontwikkelen en uitvoeren gericht op droogte in de gebouwde omgeving. Het programma verbindt fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek met kennisbehoeftes vanuit maatschappelijke partijen. Ook vindt NWO het belangrijk dat er verbindingen worden gelegd met bestaande kennis, expertises en netwerken.

Belangrijk: dit is een aankondiging. Het is pas mogelijk om aanvragen in te dienen na publicatie van de call for proposals.