Financiële sector vraagt om meer duidelijkheid van overheid over klimaatadaptatie

Gepubliceerd 21 december 2023

Er moet duidelijkheid komen vanuit de overheid over klimaatadaptief bouwen in Nederland. ‘Geef aan waar ruimte is voor woningbouw en landbouw, en hoe dit klimaatadaptief te doen’, is een van de aanbevelingen die de Werkgroep Klimaatadaptatie doet in het rapport ‘Klimaatadaptatie in stroomversnelling’. Het rapport, dat vandaag is aangeboden aan demissionair minister Harbers, legt de nadruk op de gevolgen en de kansen van klimaatadaptatie voor de financiële sector. Daarbij is onderzocht welke bijdrage de financiële sector en de overheid samen kunnen leveren voor een klimaatbestendig Nederland.

Overhandiging rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ door Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering aan demissionair minister Harbers. Vlnr: Wieke Tas (Afdelingshoofd Klimaatadaptatie, ministerie IenW); René Vrugt (Directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie, ministerie IenW), Jasper Luiten (Senior Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie ministerie IenW), Ryanne Cox (Senior Sustainable Finance Officer, DNB), Demissionair Minister Harbers (ministerie IenW), Gijs Kloek (Senior Manager Actuarial, Achmea en voorzitter Werkgroep Klimaatadaptatie), Esther Egeter (Sustainability Manager a.s.r. Schade, trekker Subgroep Klimaatscenario’s), Bouke de Vries (Bestuursadviseur Rabobank en trekker Subgroep Publiek-Private Oplossingen), Olaf Sleijpen (Directeur DNB).

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds ingrijpender. Het risico op materiële schade en het aantal operationele uitdagingen zijn hierdoor toegenomen. Hoog tijd om Nederland voor te bereiden op dit natuurgeweld, vindt ook de financiële sector. De Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit een brede groep banken, verzekeraars, pensioenfondsen, (vastgoed)beleggers en overheidsinstanties. “Klimaatadaptatie is van essentieel belang. Het bedrijfsleven en de financiële sector – als medefinancier, belegger en verzekeraar van risico’s – hebben behoefte aan wettelijke kaders en duidelijk beleid van de overheid”, aldus Gijs Kloek, voorzitter van de Werkgroep.

Behoefte aan richtinggevende wetgeving

De overheid kan volgens de uitkomsten van het rapport meer duidelijkheid creëren door klimaatbestendig bouwen wettelijk te verplichten. Bijvoorbeeld via de ‘Landelijke Maatlat’. Dit helpt onder andere om het herstel van overstromingsschade aan woningen en bedrijfsgebouwen voortaan klimaatadaptief te kunnen doen. Zo is er tijdens het herstelproces van een eventuele ramp meer mogelijk voor gedupeerden en verzekeraars.

De Werkgroep spreekt zich bovendien uit voor de invoering van een klimaatlabel voor gebouwen. Recent stuurde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hier al op. Kopers en aanbieders van woningen krijgen hierdoor een helder beeld van klimaatgerelateerde risico’s. Naast overstromingsrisico’s en de kans op funderingsschade, zoals voorgesteld door de AFM, pleit de Werkgroep om ook hittestress en adaptatiemaatregelen in het klimaatlabel te verwerken. Dit biedt extra handelingsperspectief voor gebouweigenaren en financiële instellingen. Zij hebben dan de mogelijkheid om klanten te ondersteunen bij het nemen van adaptatiemaatregelen.

Vergroot de bewustwording voor klimaatadaptatie bij de consument

Naast de aanbevelingen voor de overheid, brengt de Werkgroep advies uit voor de financiële sector én het bedrijfsleven. Zo zullen goede informatievoorzieningen de bewustwording over klimaatadaptatie bij de consument vergroten. Daarbij is het van belang om het aantal financiële producten en diensten op het gebied van klimaatadaptatie uit te breiden. Door te investeren in het verzamelen van klimaatgerelateerde data, krijgen het bedrijfsleven en de financiële sector beter inzicht in kwetsbaarheden. Denk aan het beter inspelen op weerpatronen, maar ook hoe bedrijfspanden en de infrastructuur op extreem weer zijn toegerust.

Lees de samenvatting (pdf, 2.3 MB) en het volledige rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling‘ - Financiële sector en overheid samen aan de slag’ (pdf, 3.1 MB), voor alle conclusies en aanbevelingen.

De Werkgroep Klimaatadaptatie bestaat uit ABN AMRO, Achmea, Agriver, Altera Vastgoed, Arcturus, a.s.r., Athora, AXA XL, Bouwinvest, BPF Bouw, Deloitte, ING, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nationale Hypotheek Garantie, Nationale Nederlanden, NWB Bank, Pensioenfonds Rail & OV, Philips Pensioenfonds, Rabobank, Samen Klimaatbestendig, Staf Deltacommissaris, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Univé, Verbond van Verzekeraars, Volksbank en wordt gesponsord door Achmea.

Het Platform voor Duurzame Financiering is een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, Invest-NL, de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Sustainable Finance Lab.