Milieulijst 2023 sluit meer aan op circulaire economie

Gepubliceerd 23 januari 2023

Via de MIA en de Vamil kun je als ondernemer met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en milieuvriendelijke maatregelen. In 2023 is de Milieulijst met bedrijfsmiddelen aangepast die voor deze regelingen in aanmerking komen.

Wil je weten in welke maatregelen je via de MIA of Vamil kunt investeren? Gebruik dan de online tool van de Milieulijst.

Meer geld voor milieuvriendelijke investeringen

Met de aanpassingen moet de Milieulijst 2023 beter aansluiten op actuele thema’s, zoals de overgang naar een circulaire economie. Voor de MIA verhoogt het kabinet het budget elk jaar met € 48 miljoen. Dat betekent dat het MIA-budget voor 2023 uitkomt op € 192 miljoen. Dit doet het kabinet omdat investeringskosten zijn gestegen, onder meer door de inflatie. Het Vamil-budget blijft in 2023 gelijk met € 25 miljoen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA): Dankzij de MIA is het mogelijk om minder belasting te betalen. Een deel van het geld dat je uitgeeft aan een klimaatadaptief bedrijfsmiddel of milieuvriendelijke techniek kun je met behulp van de MIA van je winst aftrekken.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): Met de Vamil kun je als ondernemer in het jaar dat het jou uitkomt tot aan 75 procent van de kosten van een investering van de winst afschrijven. Met de Vamil kun je dus zelf bepalen of je snel of langzaam afschrijft. Dat kan je veel geld schelen.

Circulaire economie

Door de wijzigingen in de Milieulijst krijg je bijvoorbeeld een belastingvoordeel bij het gebruik van circulaire binnendeuren in gebouwen. Verder staan er op de lijst onder meer bedrijfsmiddelen die een duurzame landbouw stimuleren en die de uitstoot van stikstof verminderen. Investeringen in megastallen leveren geen belastingvoordeel meer op.

Adaptieve gebouwen

Om klimaatadaptatie te stimuleren is er een investeringstype toegevoegd aan de nieuwe Milieulijst: investeringen in maatregelen om regenwater op te vangen en te gebruiken in gebouwen. In de industrie was dit al mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een decentrale sanitatie-installatie: een zuiveringsinstallatie waarmee je afvalwater op het eigen terrein kunt zuiveren om het te hergebruiken. Een snelle indruk van milieuvriendelijke investeringen in de gebouwde omgeving krijg je via de Infographic Gebouwde Omgeving.