Het NK Tegelwippen is weer begonnen

Gepubliceerd 22 maart 2023

Deze week is het NK Tegelwippen weer van start gegaan! Ruim 150 Nederlandse gemeenten gaan dit jaar met elkaar de strijd aan om tegels in tuinen te vervangen door groen. Dat zijn meer gemeenten dan ooit. En dit jaar wordt voor het eerst ook een wedstrijd tegelwippen in België georganiseerd. Beide wedstrijden lopen van 21 maart tot en met 31 oktober.

Fotograaf: Randy Da Costa

Tegelwippen gaat de grens over

Het NK Tegelwippen is begonnen in 2020. Sindsdien zijn er in totaal al ruim 4,3 tegels gewipt, ongeveer 55 voetbalvelden. Het toernooi is zo succesvol dat dit jaar in België het allereerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaatsvindt. Creatief bureau Frank Lee, de grondlegger van het NK Tegelwippen, heeft geholpen met de organisatie. Zelfs in New York zijn ze bekend met het NK Tegelwippen: de start is één van de evenementen van de New York Water Week.

Waarom tegelwippen?

Vorig jaar beleefde Europa de warmste zomer ooit gemeten. Meer groen in de tuin en in de straat zorgt ervoor dat we beter kunnen omgaan met overlast door klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast door piekbuien. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat je in steden het aantal sterfgevallen als gevolg van extreme hitte met een derde kunt verminderen door bomen te planten. Meer hierover kun je lezen in een artikel in het internationaal wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ook draagt meer groen bij aan de leefbaarheid voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Het NK Tegelwippen is opgezet om meer aandacht te vragen voor het vergroenen van tuinen. De wedstrijd maakt deel uit van de campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin.

Nog veel tegels in tuinen

Volgens recent onderzoek van Stichting Steenbreek is meer dan een derde van de Nederlandse tuinen voor minimaal de helft betegeld. In de drie grote steden geldt dat zelfs voor tweederde van de tuinen. Het NK Tegelwippen wil met dit kampioenschap laten zien dat het anders kan. Iedereen kan zijn steentje bijdragen voor een groener en klimaatbestendiger Nederland.

Meedoen als bewoner?

Wil je meedoen aan het NK Tegelwippen? Geef je gewipte tegels dan op via de website van het NK Tegelwippen. Verschillende gemeenten organiseren daarbij allerlei leuke acties die je helpen om je tuin te vergroenen. In de gemeente Rotterdam rijden er bijvoorbeeld Tegeltaxi’s die gratis je gewipte tegels komen ophalen. In andere gemeenten kun je gratis geveltuintjes laten aanleggen en krijg je subsidie op de aanschaf van planten. Op de website van het NK tegelwippen vind je handige tuintips en inspiratieprojecten.

Meedoen als gemeente?

Heb je je als gemeente nog niet aangemeld? Aanmelden kan nog! Je kunt deze actie ook goed combineren met een eigen actie in je gemeente om inwoners tot klimaatadaptatie te activeren. Voor tips en inspiratie kun je daarbij gebruik maken van de Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, droogte en hitte.

Gouden schep, Gouden tegel of Publiekswipper?

Wippen en vergroenen is natuurlijk belangrijker dan winnen. Toch is het leuk dat je met deze wedstrijd ook prijzen kunt winnen. Wip je als gemeente de meeste tegels per inwoner? Dan win je de prestigieuze Gouden Schep. En wip je als gemeente de meeste tegels? Dan win je de Gouden Tegel. Bewoners maken kans om Wipper van de maand of zelfs de Publiekswipper van het jaar te worden.