Nationale Klimaatdaptatiestrategie (NAS) controversieel verklaard

Gepubliceerd 3 april 2017

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) stond op 11 mei 2017 op de agenda voor een Algemeen Overleg Klimaat in de Tweede Kamer. Op 30 maart is de NAS echter in een procedurevergadering van de Commissie Infrastructuur en Milieu controversieel verklaard. Een controversieel verklaring betekent dat de Tweede Kamer aangeeft dat ze hierover pas wil debatteren met een nieuw kabinet.

Het werk van de NAS komt daarmee niet stil te liggen, maar er wordt in de uitvoering ervan vanzelfsprekend wel rekening gehouden met dit besluit. De komende tijd richt het NAS-team zich op het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van partners, het uitwerken van actielijnen en onderzoeksvragen en het voorbereiden van het voorziene Uitvoeringsprogramma ter voorbereiding van de parlementaire discussie na het aantreden van een nieuw kabinet.


NAS nieuwsitem2