NAS nieuws

16 december 2022 Kamerbrief over evaluatie en vervolg Nationale Klimaatadaptatiestrategie
11 mei 2020 IPO bouwt met position paper verder door op NAS
30 april 2020 BZK, DPRA en NAS presenteren Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten
5 maart 2020 LIFE IP voorstel ('NASCCELERATE') ingediend
4 maart 2020 Programmateam NAS blikt terug en kijkt vooruit
4 maart 2020 Hitte beperken in bestaande woningen en gebouwen
4 maart 2020 Extra sterfte door hitte: een blik op 2050
27 februari 2020 NAS benoemd in update rapport Staat van Transitie
13 februari 2020

'Klimaatadaptatie landbouw en natuur - kansrijke gebiedsprocessen' i.s.m. NAS

13 november 2019

Projectvoorstel in de maak om de transitie naar een klimaatbestendig Nederland te versnellen

15 oktober 2019

Staat van je Straat: een klimaatlabel voor iedere straat

15 oktober 2019

Positieve geluiden tijdens Natuurtop 2019

15 oktober 2019

KNMI werkt aan betere droogtemodellen: ‘Cruciaal voor praktijkmensen’

8 oktober 2019

Margot Ribberink aan tafel bij Tijd voor Max n.a.v. NAS symposium lokale hitteplannen

8 oktober 2019

Gezondheid centraal op symposium lokale hitteplannen

31 juli 2019

Presentatie NAS voor delegatie Bangladesh (CEGIS) in Bussum

25 juli 2019

Helga van Leur benoemt de NAS bij talkshow Jinek

13 juni 2019

Nationaal Congres Klimaatadaptatie druk bezocht

22 mei 2019

Proeftuin Hittestress en Gezondheid zorgt voor versnelde invoering lokaal hitteplan

21 mei 2019

Uitnodiging: landelijke bijeenkomst voor ontwikkeling lokale hitteplannen in Arnhem

20 mei 2019

Helga van Leur dagvoorzitter Nationaal Congres Klimaatadaptatie

7 mei 2019

NAS adaptatiedialoog Natuur, 2e bijeenkomst

29 maart 2019

NAS benoemd in RLI-rapport 'De som der delen'

19 maart 2019

NAS behandeld tijdens gastcollege Hogeschool Rotterdam

13 maart 2019

Full proposal NASCCELERATE (LIFE IP) ingediend

12 maart 2019

NAS-gastcollege op Haagse Hogeschool

6 maart 2019

Vooraanmelding vanuit NAS voor NWA Lijn 2 (Nationale Wetenschapsagenda)

20 februari 2019

Handreiking voor het opstellen van lokale hitteplannen

20 februari 2019

LIFE IP: subsidieaanvraag bijna klaar

8 februari 2019

NAS gepresenteerd tijdens gastcollege opleiding Bestuurskunde VU

15 januari 2019

Werkconferentie Klimaatadaptatie Landbouw

18 december 2018

Handig overzicht met verzekerde schade door extreem weer

10 december 2018

NAS Netwerkdag trekt veel mensen

5 december 2018

NAS gepresenteerd tijdens workshop met (70+) Japanse lokale beleidmakers in Tokyo

27 november 2018

LIFE IP Concept-note goedgekeurd door EC met uitnodiging om een full-proposal in te dienen uiterlijk 14 maart

29 september 2018

NAS centraal bij sessie "De Kunst van adaptatie" op Springtij

18 september 2018

Congres Hittestress, verbreding Kennisportaal en verkenning bouwregelgeving benoemd in Deltaprogramma 2019

4 augustus 2018

Presentatie NAS voor delegatie uit Taiwan

31 juli 2018

Presentatie NAS voor delegatie Bangladesh (BIWTA / CEGIS), in Bussum

25 juni 2018

Congres Hittestress

18 - 21 juni

Adaptation Futures conferentie Kaapstad

13 juni 2018

Tweede Kamer Technische Briefing NAS UP 2018-2019

13 juni 2018

Bijeenkomst Kennisbasis NAS, PBL, Den Haag (op uitnodiging)

7 juni 2018

NAS LIFE IP Werkatelier

6 juni 2018

Directeurenoverleg NAS (besloten bijeenkomst)

4 juni 2018

NAS present op Klimaattop Zuid

28 mei 2018

Klankbordgroep NAS

24 mei 2018

Factsheet Responsgroep Extreem Weer (pdf, 677 kB)

26 april 2018

NAS LIFE IP eerste overleg adviesgroep (pdf, 18 MB)

4 april 2018

Uitvoeringsprogramma NAS 208-2019 aangeboden aan Tweede Kamer

4 april 2018

Seminar Europese projecten ERA4CS

29 maart 2018

Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

29 maart 2018

Ministerraad akkoord met Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019

19 maart 2018

NAS deelname aan RIVM Sustainable Development Goals (SDGs) workshop

7 maart 2018

Tweede kamer rondetafelgesprek klimaatadaptatie

6 maart 2018

Debatavond High-end klimaatscenario’s

1 maart 2018

Informatiebijeenkomst ISO normen Klimaatadaptatie (m.m.v. NAS)

1 maart 2018

Overijssel is rap met Regionaal Adaptatie Plan

1 maart 2018

Rijssen-Holten eerste gemeente met Staat van je Straat-label

1 maart 2018

Ontwikkelingen Responsgroep Extreem Weer

1 maart 2018

Internationale ontwikkelingen: Europa - een update

16 februari 2018

Key-note lezing NAS door Stef Meijs op Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium 2018

13 februari 2018

Webinar verzekeren in een veranderend klimaat

12 februari 2018

Gastcollege Stef Meijs over NAS op Haagse Hogeschool, opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate and Management

9 februari 2018

Hoorcollege NAS Vrije Universiteit Amsterdam

25 januari 2018

Inleiding NAS op 1e KCNL Kennisdeeldag ‘Toekomstbestendige stad’ door Stef Meijs

11 januari 2018

Directeurenoverleg NAS (regulier overleg directeuren, betrokken ministeries, kennisinstellingen en koepels)

1 december 2017

Eerste NAS adaptatiedialoog natuur en klimaatadaptatie

29 november 2017

Presentatie NAS voor Mexicaanse delegatie op bezoek bij de Deltacommissaris

9 november 2017

RAS Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal

12 oktober 2017

Resultaten informatiebijeenkomst "Klimaatadaptatie: van praktijk naar standaard" (pdf, 271 kB)

6 oktober 2017

Eerste NAS adaptatiedialoog landbouw en klimaatadaptatie (pdf, 838 kB)

26 september 2017

Presentatie NAS tijdens internationale workshop “Climate Change Adaptation in the Wadden Sea Region”, Wilhelmshaven, Duitsland

21 september 2017

Tweede werksessie Regionaal Adaptatie Plan Overijssel i.s.m. NAS

20 september 2017

NAS Heidedag 'Opzet Uitvoeringsprogramma 2018-2019'

19 september 2017

Deltaprogramma 2018 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen

15 september 2017

Rapport Verbond van Verzekeraars over kansen van klimaatverandering, mede geïnspireerd door NAS (-adaptatiedialoog)

5 september 2017

Kamerdebat zet hitte op de kaart

6 juli 2017

Denk mee over de responsgroep extreem weer

5 juli 2017

Tijdens vierde werkatelier op 26 juni 2017: Fundament gelegd voor uitvoeringsprogramma

5 juli 2017

Adaptatiedialoog Hitte en Gezondheid: eerste bijeenkomst

24 mei 2017

Directeurenoverleg NAS (regulier overleg directeuren, betrokken ministeries, kennisinstellingen en koepels)

24 april 2017

NAS Workshop Monitoring in Utrecht (expertbijeenkomst, op uitnodiging)

18 april 2017

NAS Kennisbijeenkomst klimaatadaptatie (i.c. de 'bollenschema's') in Utrecht (workshop, op uitnodiging)

30 maart 2017

Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) controversieel verklaard

30 maart 2017

Presentatie NAS tijdens Symposium Ruimtelijke Adaptatie Overijssel in Zwolle (bestuurlijke bijeenkomst, op uitnodiging)

23 maart 2017

Bespreking NAS met VNG-commissies Water en Ruimte en Wonen in Den Haag (besloten bestuurlijke bijeenkomst)

28 februari 2017

NAS gepresenteerd tijdens bijeenkomst European Environment Protections Agencies

21 februari 2017

Bijeenkomst 'dwarskijkersgroep' (besloten bijeenkomst)

14 februari 2017

Adaptatiedialoog Verzekerbaarheid Klimaatrisico's (Op uitnodiging)

19 januari 2017

Sessies NAS op Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

2 december 2016

NAS aangeboden aan Tweede Kamer (pdf, 65 kB)