Rijssen-Holten eerste gemeente met Staat van je Straat-label

Gepubliceerd 1 maart 2018

Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad; dat is het doel van ‘Staat van je Straat’. Adviesbureau Sweco heeft het klimaatlabel vormgegeven, in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten, de provincie Overijssel en het NAS-programmateam. Staat van je Straat geeft een overzicht van de klimaatrobuustheid op straatniveau. Met Staat van je Straat heeft Rijssen-Holten een instrument in handen om de dialoog met bewoners te faciliteren. Ook kan het een rol spelen bij het formuleren van ambities op het gebied van klimaatadaptatie.

Inwoners prikkelen

Staat van je Straat geeft een label voor de thema’s overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Elke straat wordt getoetst op deze vier thema’s en krijgt een label, variërend van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). Deze labels komen vervolgens op een kaart die via een webportal beschikbaar zal zijn. De gebruiker kan via deze portal straten selecteren om de beoordeling per thema verder te bestuderen. Daarnaast kan de weging van elk thema in het totaallabel aangepast worden, om zelf prioriteiten aan te geven en door te rekenen. Staat van je Straat geeft de gemeente Rijssen-Holten een instrument om inwoners bewuster te maken van de staat van hun eigen leefomgeving. Dit creëert draagvlak bij het invoeren van maatregelen en prikkelt inwoners om hun eigen percelen klimaat adaptief in te richten.

Winnend idee

Staat van je Straat is het winnende idee van de Doe & Durf-challenge 2017, een competitie voor jonge ingenieurs. De lancering van het Staat van je Straat-prototype voor de gemeente Rijssen-Holten begin 2018 is een eerste flinke stap naar de uitvoering van het idee. Een volgende stap is het leggen van de verbinding met lokale informatie. Hierdoor verbetert de koppeling naar lokale maatregelen en zal het label nog beter aansluiten bij de beleving van bewoners. De provincie Overijssel en het NAS-programmateam hebben deze pilot financieel ondersteund en zijn er inhoudelijk bij betrokken.

Wil je meer weten over Staat van je Straat? Neem contact op met Martijn Steenstra (martijn.steenstra@sweco.nl).


3.Straat kaart