Adaptatiedialoog Verzekerbaarheid Klimaatrisico's (Op uitnodiging)

Gepubliceerd 1 maart 2017

In de NAS wordt het instrument adaptatiedialoog geïntroduceerd. Deze adaptatiedialogen zijn bedoeld om experts en betrokkenen rond een bepaald onderwerp bijeen te brengen om te verkennen met welke vraagstukken het onderwerp is omgeven, welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn, welke kansen er liggen en voor wie mogelijk rollen zijn weggelegd.

De eerste adapatatiedialoog ging over de verzekerbaarheid van klimaatrisico's en vond plaats op 14 februari in Den Haag. De bijeenkomst was georganiseerd door het projectteam NAS, samen met het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandsche Bank.