NAS Workshop Monitoring

Gepubliceerd 6 mei 2017

Het monitoren van de voortgang en effectiviteit van het adaptatiebeleid is 1 van de 6 benoemde acties in de NAS aanpak. Op 18 april vond in dat kader in Utrecht de eerste Expertbijeenkomst plaats.

Zo’n 25 vertegenwoordigers van de kennisinstellingen, koepelorganisaties en het projectteam NAS bespraken een concept plan van aanpak voor Monitoring NAS. Ook werd geïnventariseerd welke rol men voor de eigen organisatie ziet weggelegd bij de uitvoering hiervan. Deelnemers spraken de intentie uit om samen het Netwerk Monitoring NAS te vormen om af te stemmen waar en hoe kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld met het ‘Meten, Weten, Handelen’ van Deltaprogramma.

In de periode tot de zomer wordt de opbrengst uit de bijeenkomst verwerkt in het concept-plan van aanpak. Op basis daarvan wordt een aantal acties benoemd die vanaf deze zomer zullen worden uitgevoerd.

De start van het Netwerk Monitoring NAS is voorzien begin juni 2017.


Media Plaza