Directeurenoverleg NAS

Gepubliceerd 24 mei 2017

In april heeft het Directeurenoverleg NAS plaatsgevonden. Dit overleg is inmiddels uitgebreid met de directeuren van de koepels van IPO, VNG en UvW en met BZK. Daarmee zijn nagenoeg alle direct betrokken partijen aangehaakt. In het DO is gesproken over de voorgang van alle acties die zijn opgenomen in de NAS. Aan veel onderwerpen wordt actief gewerkt door meerdere partijen. Verder heeft een allereerste gedachtewisseling plaats gevonden over het Uitvoeringsprogramma van de NAS.

Bekijk de tabel (pdf, 152 kB) met het overzicht van de acties en voortgang van de NAS.