RAS Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal

Gepubliceerd 9 november 2017

De zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal gaan samen met Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland een Regionale AdaptatieStrategie (RAS) opstellen.

In november 2018 ligt er een breedgedragen strategie over hoe de regio de komende jaren werkt aan klimaatadaptatie, oftewel het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In het Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal zijn deze gevolgen met name hitte, wateroverlast en droogte. Hitte in de vorm van het hitte-eilandeffect, vooral in de stad Nijmegen, in mindere mate ook in Beuningen en Malden. Wateroverlast als gevolg van langdurige regenval en piekbuien speelt in de hele regio. Niet alleen in het heuvelachtige, oostelijke deel van de regio, ook in het Land van Maas & Waal heeft men regelmatig last van ondergelopen straten, kelders en akkers. Ook als gevolg van kwel ontstaat wateroverlast. Een tekort aan water is een probleem dat in de hele regio speelt, maar vooral in de natte natuurgebieden en bij de waterbehoeftige teelten (fruitteelt). Als gevolg van langdurige droogte verergert rondom de stuwwallen de bodemerosie.

Niet alleen het uiteindelijke product – de RAS – is het doel, maar ook de weg ernaartoe. Die weg ernaartoe moet zorgen voor zo veel mogelijk draagvlak bij alle betrokken partijen. Draagvlak, omdat de RAS voor meerdere beleidsterreinen handvatten biedt, bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie. Door interviews met stakeholders, storymaps, meerdere klimaatateliers en tussendocumenten vormt zich geleidelijk de RAS.

De RAS komt voort uit de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 2014, waarin alle overheden afspraken om waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal mee te wegen bij al hun ruimtelijke ontwikkelingen. De ambitie daarbij is dat klimaatbestendigheid in 2020 geborgd is in het beleid en handelen van deze overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Hofstad, projectleider RAS (06-579 48 876), of Marjolein Reijnierse (Waterschap Rivierenland)


RAS Rijk van Maas en Waal