Presentatie NAS tijdens Symposium Ruimtelijke Adaptatie Overijssel in Zwolle

Gepubliceerd 3 april 2017

Op 30 maart organiseerde de provincie Overijssel een symposium over ruimtelijke adaptatie. Wethouder Bert Boerman gaf aan als provincie invulling te geven aan de oproep van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) om regionale adaptatiestrategieën te ontwikkelen. Overijssel heeft de ambitie om in december 2017 een Regionaal Adaptatie Plan (RAP) klaar te hebben. Directeur Roald Lapperre van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf een presentatie over de NAS, met speciale aandacht voor hoe deze zich bijvoorbeeld verhoudt tot het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, het Deltaprogramma en het proces rond de Omgevingswet. "Het Deltaprogramma kijkt bijvoorbeeld primair naar overstroming, droogte, hitte en wateroverlast en dat past prima binnen binnen de NAS, zonder dat daar dingen dubbel worden gedaan of interfereren", zo stelde Lapperre. Janette Bessembinder van het KNMI verzorgde een presentatie over klimaatscenario's en weerextremen, ook in het licht van 'de vier bollen uit de NAS' (warmer, natter, droger, zeespiegelstijging). Bessembinder liet ook de Klimaateffectatlas in de vorm van een Story Map zien die Stichting CAS samen met KNMI onlangs voor de provincie Zuid-Holland heeft gemaakt. "Wij zien onszelf samen met Zuid-Holland en Brabant als koplopers op het gebied van klimaatadaptatie", aldus wethouder Boerman. Welke demarrages kunnen wij verwachten vanuit het peleton? De NAS kijkt en denkt actief mee! Stef Meijs, projectleider van de NAS, zegde Overijssel aan het einde van de bijeenkomst ondersteuning toe vanuit het NAS-team.


IMG_3094

De 'de bollenschema's' uit de NAS toegelicht door Roald Lapperre