Tijdens vierde werkatelier op 26 juni 2017: Fundament gelegd voor uitvoeringsprogramma

Gepubliceerd 24 mei 2017

Het vierde werkatelier stond in het teken van het uitvoeringsprogramma van de Nationale klimaatadaptatie strategie (NAS), dat eind dit jaar klaar moet zijn. In deelsessies gingen de aanwezigen op zoek naar de invulling ervan. De af en toe pittige discussies leverden veel ideeën op.

Stef Meijs, projectleider NAS, constateerde dat er een heus NAS-netwerk is gegroeid. “Ik zie steeds weer nieuwe gezichten. Jullie zijn de koplopers.” De NAS is in mei controversieel verklaard door de Tweede Kamer, wat betekent dat de Kamer over het stuk wil debatteren met het nieuwe kabinet. “Dat heeft niet tot stoppen geleid”, zei Stef. “We zijn rustig verder gegaan met de opbouw van het programma, zonder vergaande besluiten te nemen.” Momenteel wordt hard gewerkt aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. “Dat is een belangrijk onderdeel van het hele pakket.” Yvonne van der Laan, hoofd afdeling ruimtelijk ontwerp en klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), beaamde dat. “We trekken op in gezamenlijkheid, ik probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat zaken elkaar overlappen.”

De zes actielijnen uit de NAS dienen als basis voor het uitvoeringsprogramma. Er zijn wel nieuwe speerpunten nodig voor de komende twee jaar. Daarover gingen de deelnemers van het werkatelier met elkaar in gesprek. “Klimaatadaptatie moet vooral in de regio landen”, zei Stef. “Er is niet één probleemeigenaar. We moeten het samen doen en ons daarbij richten op het peloton en de achterblijvers. En dat zijn er nog behoorlijk veel.”

Download hier het hele verslag van het werkatelier (pdf, 754 kB)