Ontwikkeling Responsgroep Extreem Weer

Gepubliceerd 1 maart 2018

De provincie Gelderland heeft aangeboden om het plan van aanpak van de ‘Responsgroep Extreem Weer’ verder te ontwikkelen, in samenwerking met het NAS-team. De afgelopen week zijn hierover verdiepende gesprekken gevoerd met gemeenten en waterschappen. Het plan zal in juni worden gepresenteerd op een provinciale klimaatadaptiebijeenkomst. Ook zal het landelijk beschikbaar worden gesteld.

Het NAS-team heeft in het voorjaar van 2017 de ‘Responsgroep Extreem Weer’ opgericht. Het initiatief is gebaseerd op de gedachte dat ervaring met extreem weer het urgentiegevoel rondom klimaatadaptie kan vergroten. De Responsgroep brengt getroffen partijen van extreem weer samen om hun ervaringen te delen. Kennis die hieruit voortvloeit, kan door het NAS-team worden gebruikt om klimaatadaptieve activiteiten verder te ontwikkelen. Ook kan de Responsgroep zorgen voor kennisdeling met andere partijen.

De provincie Gelderland pakt de ontwikkeling van het plan op en werkt het verder uit. Met name op het gebied van communicatie waren er losse eindjes. Ook waren er vragen over wat de responsgroep wel, en vooral niet doet. Het is niet de bedoeling dat de responsgroep de hulpdiensten voor de voeten loopt.

De Responsgroep Extreem Weer is opgericht om in actie te komen na extreme gebeurtenissen, zoals de hevige hagelbui in Noord-Brabant van 2016. Hagelstenen zo groot als tennisballen veroorzaakten veel schade. Doel van de Responsgroep is het ophalen van kennis over de gevolgen van de gebeurtenis, samen met getroffen gemeenten, waterschappen en hun inwoners. Ook wil de Responsgroep mogelijke klimaatadaptiemaatregelen versnellen en de samenwerking tussen burgers en overheid naar een hoger plan tillen.

Voor meer informatie over de Responsgroep Extreem Weer kunt u terecht bij: