Extreem weer en evenementen

Trekker: Madeleen Helmer
Verslaglegger: Madeleen Helmer (madeleen.helmer@klimaatverbond.nl)

Doel

Het doel was het krijgen van inzicht in de risico’s van extreem weer, met name clusterbuien voor evenementen.

Inhoud

Rob Sluijter (KNMI) presenteerde de kennis van het KNMI rond extreem weer en hoe de weersverwachtingstechnologie op dit gebied naar verwachting de komende jaren zal verbeteren. Waarschuwingen (code geel/oranje/rood) worden nu nog op provincie-schaal afgegeven, terwijl de clusterbuien zeer lokaal zijn, vaak binnen een oppervlakte van enkele vierkante kilometers. In de toekomst zal enkele dagen vooruit al hoge resolutie kans-informatie beschikbaar komen. Dat geeft afnemers de mogelijkheid in een vroeg stadium te anticiperen op extreem weer. Op de dag zelf zal geheel geautomatiseerd, exact in plaats en tijd, worden gewaarschuwd voor zware buien, met een leadtime van maximaal 1 uur.

Willem Westermann van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) vertelt over zijn organisatie, hoe evenementen risico-analyses maken en welke actie wordt ondernomen bij welk risico. Er wordt gewerkt aan een protocol rond bliksemrisico’s, maar dat is omdat dit substantiële kosten met zich meebrengt en de kans betrekkelijk klein is. Rond hagel geldt hetzelfde.

Frank van Wijk (veiligheidsregio Utrecht) vertelt hoe zijn organisatie georganiseerd is. Wat de afspraken zijn – waar de veiligheidsregio bij betrokken zijn – rond verantwoordelijkheden en vergunningen bij evenementen.

Uitkomsten

De karakteristiek van de zeldzame ‘Someren-clusterbui met grote hagelstenen’ – pas kort van tevoren is duidelijk waar deze neerkomt – maakt het voor evenementen lastig om hierop te anticiperen. Als de waarschuwingen langer van tevoren (ongeveer 48 uur) betrouwbaar zijn, kunnen evenementen wel adequaat preventiemaatregelen nemen.

Belangrijkste leerpunten

Zie hierboven.

Quote van de dag

“Het is niet de vraag of het een keer mis gaat, maar wanneer.” KNMI

Contactgegevens

Madeleen.helmer@klimaatverbond.nl