Wat is er mogelijk met groene daken?

Trekker: Freya Macke
Verslagleggers: Freya Macke, Grad van Heck, Maarten Terpstra

Doel en inhoud

Het dak krijgt een steeds belangrijkere rol bij de inrichting van de stad, met name voor drie functies: energieopwekking (zonnepanelen), klimaatherstel (groene daken) en klimaatadaptatie (groene daken). Zijn deze functies concurrenten van elkaar of gaan ze goed samen? En: hoe staat het met de voortgang van groene daken in ‘s-Hertogenbosch en in de rest van Nederland? Sprekers tijdens deze sessie waren Freya Macke,  Tjeerd van Tol (beiden gemeente ’s-Hertogenbosch), Maarten Terpstra (ZinCo Benelux b.v. en Green Deal Groene daken) en Grad van Heck (Groendak b.v).

Uitkomsten

Ja, groene daken en zonnepanelen gaan vaak heel goed samen.

Groene daken werken verkoelend: voor dak, omgeving en gebouw en dus ook voor de zonnepanelen, waarmee de energieopwekking wordt geoptimaliseerd. Groene daken worden al meer toegepast, maar zijn nog niet ‘normaal’.  Ook de deelnemers bleken ‘hongerig’ naar meer informatie. Er was minder kennis dan de sprekers hadden verwacht.

Belangrijkste leerpunten

Groene daken en zonnepanelen kunnen gecombineerd worden. De koelende werking van de beplanting door verdamping normaliseert de omgevingstemperatuur van de panelen, waarmee het rendement van de zonnepanelen wordt vergroot.

De combinatie van zon en groen kan interessante en gevarieerde groei- en leefplaatsen bieden voor planten, insecten en dieren. Door koelende / schaduwwerking en afwatering steeds in één richting ontstaan microklimaten in de omgeving van de installaties.

Er ontstond een discussie over de bijdrage van één of enkele groene daken aan vergroening, verkoeling en opvang van hemelwater. Conclusie is natuurlijk dat er veel meer daken nodig zijn. Ieder dak is een kleine bijdrage.

Gewone groene daken houden hemelwater vast. Maar bij echt hevige regen is dat niet voldoende om al het water vast te houden.

Vervolgafspraken

De deelnemers waren hongerig naar informatie. De presentaties komen online beschikbaar om de kennis te delen.

Quote van de dag

“De sprekers tonen een heel onbekend, maar fascinerend Nederlands landschap; het dakenlandschap.”

“Benut de zee aan ruimte op de daken.”

Contactgegevens

Grad van Heck
grad@groendak.info

Maarten Terpstra
mterpstra@zinco.nl