Bouwen met groen

Aan de slag met klimaatadaptatie van de stedelijke omgeving! De interactieve workshop ‘Bouwen met Groen’ is daar een middel voor. De workshop biedt veel aandacht aan groene klimaatadaptieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan slimme groene daken en gevels of groene infiltratiegebieden zoals wadi’s.

De workshop duurt een dagdeel en is interessant voor architecten en ontwerpers, gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. De workshop richt zich op de resultaten die u kunt behalen bij het concreet implementeren van groene klimaatadaptieve maatregelen. U kent na afloop de waarden en kwaliteiten van groene oplossingen. U weet de impact te benoemen die deze maatregelen hebben op de economische waarde van kavels, straten en wijken. Maar u leert ook over de impact op het milieu en de gezonde leefomgeving voor de bewoners/gebruikers. Tot slot krijgt u inzicht in welke nieuwe samenwerkingsvormen tot de beste resultaten leiden.

Ga naar de Workshop 'Bouwen met Groen'


Ga naar de Workshop 'Bouwen met Groen'