Afkoppelen van de regenwaterafvoer

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme buien maar ook doordat tuinen vaker verhard zijn en doordat er steeds meer gebouwtjes staan. Dit leidt ertoe dat het riool meer regenwater moet verwerken. Als het riool de grote hoeveelheden water niet aankan, komen straten en tuinen onder water te staan. Hierdoor kan het water via het riool door afvoerputjes en wc’s de woning binnenkomen. Om dit tegen te gaan, helpt het om de regenwaterafvoer van de riolering te ontkoppelen en om regenwater in je tuin op te vangen. Regenwater kun je bijvoorbeeld opvangen in een regenton of in infiltratiekratten. Ook kun je de tegels in je tuin vervangen door groen zoals gras, planten en bomen. Het regenwater kan dan op natuurlijke manier via de bodem worden afgevoerd.

Schaal Gebouw
Type Bestaande bouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten

tot ca. 20 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Voorkomt overstromen woning