Afschot & materiaal openbare ruimte

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Om te voorkomen dat het water na een overstroming lang in de openbare ruimte blijft staan, kun je een lichte afwateringshelling (afschot) toepassen. Op die manier kan het water vanzelf wegstromen en is het gebied sneller weer te gebruiken. Het helpt als je materiaal kiest dat goed schoon te maken is. Dat maakt schoonmaak- en herstelwerkzaamheden na een overstroming makkelijker.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten

Alle waterdieptes

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Beperkt schade binnenruimte

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E