Amfibische woning

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Een amfibische woning staat onder normale omstandigheden op de grond, maar zal tijdens een overstroming of hoog water mee omhoog bewegen en gaan drijven. Met behulp van een geleidepaal blijft de woning op zijn plek. De verbindingen met het vaste land, zoals toegangspaden, riolering en watervoorziening, worden flexibel uitgevoerd.

Schaal Gebouw
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen gebouw