Drempel grote tunnel/snelweg

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving Grote tunnels en snelwegen kunnen deel uitmaken van het hoofdwegennetwerk dat voor of tijdens een extreme overstroming belangrijk is voor hulpdiensten. Ook kun je grote tunnels en snelwegen nodig hebben om het gebied uit te komen. Drempels bij de ingang van een tunnel met een relatief flauw talud kunnen het water keren en zo voorkomen dat de tunnels onderlopen. Deze maatregel wordt veel gebruikt bij tunnels die een waterkering kruisen.
Schaal Stad / buurt
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Bereikbaarheid, voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten Tot ca. 50 cm
Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen tunnel

Bron afbeelding:  gemaakt met behulp van AI via DALL-E