Drijvende woning / gebouw

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Drijvende woningen maken het mogelijk om te bouwen in waterrijke gebieden die grote peilfluctuaties of overstromingsrisico’s kennen. Doordat ze drijven zijn ze overstromingsbestendig. Daarnaast kennen ze een sterke waterbeleving en kun je ze inzetten om extra ruimte (waterlichamen) te benutten voor stedelijke ontwikkeling of om de benodigde ruimte voor waterberging multifunctioneel te gebruiken.

Hoewel drijvende gebouwen vaak individuele woningen zijn, is het ook mogelijk drijvende bouwblokken te ontwikkelen zoals Steigereiland in IJburg of bijvoorbeeld drijvende expositieruimten, gevangenissen of hotels. Ook deze gebouwen kunnen meebewegen met wisselende waterstanden. De drijvende gebouwen hebben als extra voordeel dat ze flexibel zijn en verplaatst kunnen worden.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen gebouw