Eigen energiebron op dak

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Met zonnepanelen of een kleine windturbine kun je zelf energie opwekken. Door eigen energie op te wekken op het dak van je woning of op je eigen terrein ben je niet afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk, dat tijdens een overstroming kan uitvallen. Het moet dan wel mogelijk zijn de duurzame energie af te koppelen van het elektriciteitsnetwerk. Hiervoor heb je een eigen accu of batterij nodig en een extra schakelaar.

Schaal Gebouw
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Vergroot zelfredzaamheid