Evacuatie/vluchtplan

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Publieke gebouwen hebben vaak vluchtroutes voor brand. Het is belangrijk om van tevoren ook na te denken hoe je jezelf in veiligheid brengt bij overstromingen: kun je het best proberen het gebied uit te komen of is het beter om te schuilen op een droge verdieping? Waar zijn de eventuele hoge en droge plekken of shelters in de buurt? Door hier vooraf over na te denken en hier bewustzijn over te creëren, neemt de zelfredzaamheid toe.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Vergroot zelfredzaamheid