Kelderkoekoek aanpassen

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Een kelderkoekoek is een opening in de kelder waardoor daglicht en frisse lucht binnenkomt. Een kelderkoekoek wordt ook wel vossengat of wolfskuil genoemd. Een kelderkoekoek bevindt zich altijd op maaiveldhoogte aan de buitenkant van de woning. In gebieden met kans op wateroverlast door hevige buien vormen ze daarom een risico. Door de kelderkoekoek aan te passen, verklein je het risico op wateroverlast. Je kunt de kelderkoekoek verhogen, waterdicht maken, voorzien van luiken of weghalen.

Schaal Gebouw
Type Bestaande bouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten

tot ca. 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Voorkomt overstromen woning