Geen kwetsbare functies

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Vitale- en kwetsbare functies kun je beter niet op de begane grond plaatsen in gebieden die diep kunnen overstromen. Denk hierbij aan basisscholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, bedrijven met schadelijke stoffen of energievoorzieningen. Kwetsbare groepen kunnen zichzelf tijdens een overstroming minder goed in veiligheid brengen. Het uitvallen van vitale functies kan een grote groep inwoners raken.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

20 tot ca. 200 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Geen kwetsbare functies

Bron afbeelding: Vidal Balielo Jr. via Pexels