Meestromen in de openbare ruimte

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Straatprofielen en oeverzones kun je zo inrichten dat ‘meestromen met de rivier’ mogelijk wordt.  Dat kan bijvoorbeeld door obstakels te verwijderen die de doorstroming tegenhouden in stadsdelen die binnen het overstromingsgebied vallen, zoals in de stad Dresden is gebeurd. Het kan ook door kribben te verlagen, zoals gebeurd is binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Dit zorgt ervoor dat de rivier extra water kan afvoeren en bergen. Je moet hierbij extra aandacht hebben voor de stroomsnelheid van het water, ontgronding tussen tegels, klinkers en openbaar groen, en het opdrijven van kabels en leidingen.

Schaal Openbare ruimte
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten

Tot ca. 50 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Beperkt schade openbare ruimte