Noodplan

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Je kunt schade en slachtoffers beperken dankzij een goed noodplan. Daarin staat duidelijk welke stappen je neemt in het geval van een overstroming. Een noodplan kan je op het niveau van een regio of stad opstellen, maar ook op het niveau van een bedrijventerrein of bouwblok.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Beperkt schade