Niet ontwikkelen diepe locaties

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Veel diepe polders en droogmakerijen hebben een grote maximale overstromingsdiepte, waardoor de kans op slachtoffers hier tijdens een overstroming groter kan zijn. Je kunt erover nadenken om in zulke diep overstroombare gebieden niet meer te bouwen. Als je dat toch doet, moet je er misschien vooral klimaatadaptief bouwen. Of je zorgt ervoor dat de keringen worden versterkt en de kans op een overstroming kleiner wordt.

Schaal Stad / buurt
Type Nieuwbouw
Doel Beperken schade, beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 200 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Geen kwetsbare functies