Opblaasbare kering

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving Een tijdelijke oplossing om wateroverlast bij hoogwater tegen te gaan, is een opblaasbare kering gevuld met lucht, water of zand. Hiermee kun je tijdelijk een stadsdeel of een belangrijke (evacuatie)weg droog houden.
Schaal Openbare ruimte
Type Bestaande bouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten Tot ca. 50 cm
Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen gebied

Bron afbeelding:  gemaakt met behulp van AI via DALL-E