Openbare ruimte op palen

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Een openbare ruimte op palen is geschikt om openbare ruimte te creëren op plekken langs het water waar onvoldoende ruimte is. Zo creëer je extra ruimte zonder de waterbergingscapaciteit te beperken. Openbare ruimten op palen kunnen ook onderdeel uitmaken van binnenstedelijke getrapte openbare ruimten, zoals verhoogde routes of openbare ruimten met daaronder ruimte voor fietsenstallingen, parkeerplaatsen of schaduwrijke openbare ruimte.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade, vluchtplek
Inzetbaar bij waterdiepten

> 20 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen openbare ruimte