Openbare ruimte op terp

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Door de openbare ruimte hoger dan de maximale overstromingsdiepte aan te leggen, voorkom je schade aan straatmeubilair en vegetatie bij een overstroming. Daarnaast kan zo’n openbare ruimte een vluchtplek zijn voor mensen of dieren en mogelijk deel uitmaken van een evacuatieroute.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade, vluchtplek
Inzetbaar bij waterdiepten

> 20 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen openbare ruimte

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E