Parkeren op begane grond

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Je kunt schade voorkomen door de begane grond vrij te houden en kantoor- of woonfuncties op de eerste verdieping te plaatsen. Bij drive-in woningen wordt de begane grond gebruikt als parkeergarage en ook bij kantoren en bedrijfsgebouwen gebeurt dit regelmatig. Parkeergarages kun je vaak makkelijk combineren met een vorm van ‘wet-proof’ bouwen. Of je deze maatregel kunt toepassen, hangt sterk af van de vraag of hij stedenbouwkundig goed past. Bij drive-in woningen, kantoren of bedrijfsgebouwen bepaalt de hoogte van de begane grond of je deze maatregel kunt toepassen. Als je deze maatregel toepast, is het belangrijk om extra te letten op de leefbaarheid van het straatniveau, bijvoorbeeld in relatie tot sociale veiligheid.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten

20 tot ca. 200 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Geen kwetsbare functies

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E