Verhoogd elektriciteitshuisje

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Als de openbare ruimte overstroomt, kunnen electrakasten onder water komen te staan en uitvallen. Door electrakasten verhoogd aan te leggen, kun je ervoor zorgen dat ze blijven functioneren of sneller weer kunnen worden ingezet.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten

Tot ca. 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Voorkomt schade elektriciteitsnet

Bron afbeelding: Wikimedia Commons