Verhoogd toegangspad

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Door paden of wegen in de openbare ruimte verhoogd aan te leggen, blijven deze routes begaanbaar tijdens een overstroming. Dit is belangrijk om routes toegankelijk te houden voor hulpdiensten en voor inwoners die op zoek zijn naar een veilige plek.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Behoud (hulpdienst) verbinding
Inzetbaar bij waterdiepten

Tot ca. 200 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Behouden toegankelijkheid