Verhoogd trottoir

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving Tijdens een overstroming met beperkte waterdiepte kan een verhoogd trottoir langs gebouwen ervoor zorgen dat de trottoirs begaanbaar blijven. Zo kun je wateroverlast in gebouwen voorkomen. De overstroming blijft dan beperkt tot de wegen die door de beperkte waterdiepte nog steeds begaanbaar zijn voor auto’s.
Schaal Openbare ruimte, bouwblok
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten Tot ca. 20 cm
Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Voorkomt overstromen woning

Bron afbeelding:  gemaakt met behulp van AI via DALL-E