Verhoogd uitgiftepeil

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Een verhoogd uitgiftepeil voor nieuwe ontwikkelingen zorgt dat de bebouwing minder kans heeft te overstromen. Zo is de Amsterdamse binnenstad ooit bij de aanleg verhoogd. De stad heeft hier nog steeds voordeel van. Dat komt omdat de maximale overstromingsdiepte van dit gebied nog steeds lager is dan in veel andere delen van de stad. Ook de Rotterdamse haven heeft zo’n uitgiftepeil. In theorie kun je een gebied zo ver ophogen als je wilt. Maar voor grotere gebieden in Amsterdam kun je niet veel hoger dan ongeveer 50 cm.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Nieuwbouw
Doel Beperken schade, beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 20 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Voorkomt overstromen