Verhoogde openbare ruimte

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving Deze maatregel werkt als geïntegreerde waterkering voor de aanliggende gebouwen en zorgt ervoor dat de openbare ruimte en woningen tijdens een overstroming begaanbaar blijven. Door gelaagdheid in het ontwerp van de openbare ruimte te creëren, kun je zorgen dat delen van de openbare ruimte tijdens overstromingen begaanbaar blijven.
Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade, beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten Tot ca. 50 cm
Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen woning