Vluchtroute gebied uit

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Belangrijke hoofdwegen kunnen als evacuatieroute dienen. Het is belangrijk dat ze bij een overstroming droog blijven en als het mogelijk is dus verhoogd liggen. Ook is het belangrijk dat een goed informatiesysteem duidelijk maakt dat de hoofdwegen deel uitmaken van een noodroute.

Schaal Stad / buurt
Type Nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

20 tot ca. 200 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Vergroot zelfredzaamheid