Waterrobuuste inrichting

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Met een waterrobuuste inrichting van bebouwing of openbare ruimten kun je schade beperken. Je kunt er bijvoorbeeld aan denken om elektra en stopcontacten verhoogd aan te leggen. Ook kun je waterbestendige materialen gebruiken.

Schaal Gebouw
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten

Tot ca. 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Beperkt schade woning

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E