Waterschot

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Het waterschot is een mooie manier om een tijdelijke- en mobiele waterkering te creëren om wateroverlast bij hoogwater tegen te gaan. Met een waterschot kun je tijdelijk een (kwetsbaar) object, gebouw, een weg of wijk droog houden. Ook is dit waterschot in te zetten om water te sturen. Hierdoor kun je wateroverlast op een plek beperken door het water weg te geleiden naar een plaats waar het water geen of minder waterschade kan aanrichten.

Schaal Openbare ruimte
Type Bestaande bouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten

Tot ca. 1 meter

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen gebied

Bron afbeelding: Waterschot

Bron